கவிதை

தெளிவில் இன்பம்- தமிழ் கவிதைகள்

தெளிவில் இன்பம்- தமிழ் கவிதைகள்Read more

வெவ்வேறு தருணங்களில் எழுதிய நாலு தமிழ் கவிதைகள் (கிறுக்கல்கள்), இன்று ஒன்று சேரும்போது புதியதோர் பரிமாணம்கொண்டு அவதரிக்கின்றன. ஏனோ தெரியவில்லை, சில தத்துவார்தங்கள் தாய் மொழியில் மட்டுமே தெளிகின்றன .

Continue Reading


சலங்கையின் சலனம்

image of a dancerRead more

அர்த்தநாரீஸ்வரரை ஏற்ற மனம்/ பக்குவம் அற்று/ ஒதுக்கி தான் வைத்தது/ திருநங்கையை/ திரு எனும் மரியாதை/வார்த்தையில் மட்டும் கொண்டதாய்- தமிழ் கவிதை-சலங்கையின் சலனம்

Continue Reading

தீராத தாகம்

Image of a woman standing alone.Read more

கவிதைகளின் பிறப்புக்கு முன்னதாகவே ஓர் பிறப்பு. ஓர் டிஸ்கி (Disclaimer)!பெண்ணாய் பிறந்ததாலோ? படித்துதான் பாருங்களேன்!

Continue Reading

Give your emotions the touch of eternity with our expressions!