கவிதை

தெளிவில் இன்பம்- தமிழ் கவிதைகள்

தெளிவில் இன்பம்- தமிழ் கவிதைகள்Read more

வெவ்வேறு தருணங்களில் எழுதிய நாலு தமிழ் கவிதைகள் (கிறுக்கல்கள்), இன்று ஒன்று சேரும்போது புதியதோர் பரிமாணம்கொண்டு அவதரிக்கின்றன. ஏனோ தெரியவில்லை, சில தத்துவார்தங்கள் தாய் மொழியில் மட்டுமே தெளிகின்றன .

Continue Reading

சலங்கையின் சலனம்

image of a dancerRead more

அர்த்தநாரீஸ்வரரை ஏற்ற மனம்/ பக்குவம் அற்று/ ஒதுக்கி தான் வைத்தது/ திருநங்கையை/ திரு எனும் மரியாதை/வார்த்தையில் மட்டும் கொண்டதாய்- தமிழ் கவிதை-சலங்கையின் சலனம்

Continue Reading

தீராத தாகம்

Read more

கவிதைகளின் பிறப்புக்கு முன்னதாகவே ஓர் பிறப்பு. ஓர் டிஸ்கி (Disclaimer)!பெண்ணாய் பிறந்ததாலோ? படித்துதான் பாருங்களேன்!

Continue Reading

Give your emotions the touch of eternity with our expressions!